Meyer, Fr. - Nieuw complimenteerboek

€ 8,00
  • Matige staat
  • Schrijver: Meyer, Fr.
  • Titel: Nieuw complimenteerboek: handleiding om zich in gezelschappen onberispelijk te gedragen en daarin gepast te spreken, alsmede opgave der verschillende vormen waaronder invitatiën, bekendmakingen en hoe de antwoorden daarop behooren te worden opgesteld, met de titulatuur die aan verschillende standen der maatschappij gegeven wordt, verder de regelen van wellevendheid tot in de kleinste bijzonderheden, aangegeven in verband met alle voorkomende omstandigheden; alsook toasten, toespraken, brieven enz. en tenslotte eene bloemenspraak, uitgezochte albumversjes, liefdesverklaringen in poëzie en eenige nieuwe aardigheden voor bruiloften, enz. enz. enz. : een boek voor de goeden toon en voor den meer gedistingeerden smaak in taal, in gebaar, in houding en in gedrag
  • Taal: Nederlands
  • Uitgever: Rotterdam - D. Bolle
  • Bijzonderheden: z.j. (ca. 1920), 9e herziene druk, 152 blz., formaat 20 cm., ingenaaid. Platten & rug niet erg fraai, sleets en vlekkerig. Binnenwerk is veel beter