Ludeman, Joh. Cristop. - De Astrologische Geheimschryver, Brieven etc.

Zeldzaam
€ 130,00
  • Matige staat
  • Schrijver: Ludeman, Joh. Cristop. (= Franciscus Lievens Kersteman?)
  • Titel: De Astrologische Geheimschryver, of Ster-Voorzegkundige Brieven: Voorzeggende op een Vrolyke trant door middelvan de astrologie, niet alleen alle de Cabinetsgeheimen van de Voornaamste Hoven van Europa; maar de Staats en Oorlogszaaken welke in dezen tyd, en Vervolgens naderhand plaats zullen hebben; Alles verrykt door een omstandig en vermakelyk verhaal van gedenkwaardige Lotgevallen, betreklyk tot beroemde Mannen en Vrouwen, die zig gedurende deeze Eeuw als eerste Flonkerstarren aan den Staatkundige Hemeltrans staan te vertonen. Door een Liefhebber der Astrologische Wetenschap
  • Taal: Nederlands
  • Uitgever: ‘Te Leuven by Kuper, Dordrecht de Haas, Rotterdam Visch ’s Hage Klis en Mensing, Haarlem Kampman, Amsterdam Bom, Elwe, en verder in alle de Hollandsche Steden’
  • Bijzonderheden: [1790], 61 blz., formaat 17x21 cm., ingenaaid, de balauwe kaft is waarschijnlijk van later datum. Het binnenwerk is zeer goed leesbaar, maar de staat is sterk aangedaan, de binding is slecht. Het betreft hier een mystificatie, de vermoedelijke auteur is Franciscus Lievens Kersteman. Er bestaat, ook uit 1790, een andere vrijwel identieke editie met de titel De Astrologische Geheimschryver, of de Staats-Pen van Europa; Voorzeggende etc. Dit is mogelijk een roofdruk of nadruk uit hetzelfde jaar